iklim ve Cografya Bilgisi

Eskil İklim ve Cografya Bilgisi

Eskil, İç Anadolu Bölgesinin Konya Bölümü’nde yer almaktadır. Aksaray İli’ne bağlı olan Eskil İlçesi yaklaşık 1152 km2 lik yüzölçümüne sahiptir. Eskil Tuz gölünün güneyinde, Aksaray iline 67km, Konya iline 115km mesafede genel olarak düz bir ova üzerine kurulmuştur. Aksaray-Konya devlet karayolunun 50.km.sinde ilçeye bağlı Eşmekaya kasabasından; kuzeye doğru Aksaray Cihanbeyli yolunun 67.km.sinde Eskil ilçe merkezi bulunmaktadır.

Kuzeyinde Tuz gölü, batısında Konya iline bağlı kasaba ve köyler, güneyinde Konya-Karapınar ilçesi, doğusunda Aksaray iline bağlı köy ve kasabalar bulunmaktadır.


Eskil’den Tuz Gölü’ne doğru düz bir ovalık saha hâkimken, güneye gidildikçe de hafif eğimli platoluk saha kendisini göstermektedir. Eskil İlçesindeki yerleşmeler ile ekonomik özellikler arasındaki sıkı ilişki gözlenmiştir. Eskil’in konuşlandığı yer ova iken, Eskil’in mahallelerini oluşturan ve sürekli yerleşim özelliği taşıyan yaylaları platoluk sahada bulunmaktadır. Bu nedenle yerleşme şekilleri arasında, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri bakımından bir bütünlük ortaya çıkmaktadır.

Tuz Gölü kıyıları yükseltisi en az olan yerleri oluşturmaktadır. Geçmişte bataklıklar ve göllerin olduğu sahada, günümüzde yeraltı sularına aşırı talep sonucu, bu sahalar kurumuştur. Yeraltı su seviyesi yılda ortalama 1m. düşerken, gelecekte büyük bir tehlike olacak olan kuraklık ve devamında çölleşmeye gidiş kendini şimdiden hissettirmeye başlamıştır.

Eskil ilçesinde tipik bir İç Anadolu Bölgesi karasal iklimi hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve yağışlı geçer. Genellikle yağışlar kışın kar, ilkbahar mevsiminde yağmur şeklinde olur. Sonbaharda ise fazla olmamakla birlikte bir miktar yağış alır.

Eskil ilçesinde karasal iklim tipinin özelliği olan step bitki örtüsü göze çarpmaktadır. Eskil orman ve yeşil alan bakımından fakir bir bölgedir. İlçenin güneyinde Eşmekaya kasabası civarında bir miktar kavak ve selvi ağaçları bulunmaktadır. İlçe merkezinin kuzeyinden itibaren Tuz gölüne kadar olan geniş bir alan bataklık ve sazlık durumundadır. İlçenin kuzeyinde Tarımsal faaliyet yapılmaktadır.

  • Oluşturulma Tarihi : 1/19/2017 12:27:26 AM