HABER ve DUYURULAR

İLAN - İMAR PLAN TADİLATI

  • Eskil Belediyesi Haberler

İLAN - İMAR PLAN TADİLATI


İLAN

 

 

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Merkez Mahallesi sınırları dâhilinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 876,877,982,983 ve 986 adalar dâhilinde Eskil Belediye Başkanlığı tarafından hazırlattırılan "Toplu Konut Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 10.05.2019 tarihli ve 111539 sayılı Olur'u ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Kararnamenin 109. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Bu onaylanan İmar Plan Tadilatı 1 ay ( 30 gün ) ilan askısına çıkartılmıştır. İlanen Duyurulur. 29.05.2019

 

 

Ek: Pafta


  • Haber Tarihi : 29 Mayıs 2019